Çerez Örnek

Hakkımızda

Ege Üniversitesi  Entegre Atık Yönetimi  Çalışmaları

Üniversitemiz bünyesinde eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan atıkların çevre ile dost bir şekilde bertarafını sağlanabilmesi amacı ile “Atıklar Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyonunun ilk icraatlarından birisi Rektörümüz başkanlığında atıklar içerisinde özellikle önem arz eden “Tehlikeli Atıkların” (korozif, harlayıcı, patlayıcı, kanserojen, mutajen, patojenik, toksik, radyoaktif v.b.) yönetimini düzenleyecek olan “Yönergenin” Senatoda onaylanması olmuştur. Bir sonraki adım da ise “Uygulama Esaslarının” oluşturularak Yönergenin işler hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Hali hazırda Üniversitemizde zaten devam ede gelen tehlikeli  atıkların bertarafı ile ilgili birimler bazında lokal çalışmalar olmakla beraber bu Yönerge ile tüm bu çalışmalara   bütünsel bir kimlik kazandırılması, lokal atık bertaraf girişimlerinin entegre atık  yönetim sisteminin altına alınması ve kurumsallaştırılması  hedeflenmektedir. Bu çalışmaları kapsamındaki en önemli adımlardan biri de konu hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratacak eğitim toplantılarının düzenlenmesi olacaktır. Bu bağlamda eğitim ve farkındalık toplantılarına bu dönem 17.05.2011 tarihi itibari ile başlatılmıştır.  Ayrıca web sayfası, görsel ve işitsel medya ortamlarında konu ile ilgili farkındalık yaratma çabaları devam edecektir. Üniversitemizde “Atık İdare” yaklaşımında ön görülen model “Yaprak-Dal-Gövde” olup, atığın üretildiği başlangıç noktasından itibaren atığın takibi yapılıp  çevre ile dost bir şekilde uzaklaştırılmasına kadar olan süreçleri kapsayacaktır. Atık idari politikasının omurgasını ise “Atık Üretmemek” oluşturacaktır. Özellikle tehlikeli atık oluşumunun önüne geçilebilmesi için atık oluşturma potansiyel olan faaliyetlerde (eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmetler) çevre ile dost kimyasal ve proses kullanımına azami önem gösterilmesi kaçınılmazdır. Atığın üretiminin kaçınılmaz olduğu hallerde atık miktarını en aza indirilmesi esas alınacaktır. Bu kapsamda atık üreticileri olarak her bir bireye önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine tam uyum bunlardan sadece birisidir.   Üniversitemizin topluma iyi bir örnek teşkil etmesi, bir çok konuda olduğu gibi atıkların idaresi konusunda üniversitemiz tüm paydaşlarının konuyu sahiplenmesi ile ancak  mümkün olabilir.

 

VİZYONUMUZ:

Ege Üniversitesi bünyesinde eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan ve özellikle tehlikeli atık kapsamında yer alan atıkların çevre ile dost bir şekilde sürdürülebilir bertarafının sağlanabilmesinde örnek bir çalışma yapmak ve bu bağlamda üniversiteler genelinde öncü olmak.

 

MİSYONUMUZ:

Türkiye’de ilk defa Ege Üniversitesinde kurumsal bazda hayata geçirilen ‘’Entegre Atık Yönetim Sistemi’’ ile;

Sürekli gelişim gösteren öğrenme ve araştırma süreci içerisindeki üniversitemiz genelinde akademik personelin ve öğrencilerin görüşlerini alarak ve birbirleriyle paylaşarak atık yönetimi ile ilgili çağdaş bir alt yapıyı oluşturmak,

Yasal çerçevede atığın üretildiği başlangıç noktasından itibaren atığın takibi yapılarak çevre ile dost bir şekilde uzaklaştırılmasına kadar olan süreçleri üniversitemiz geneline yaymak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla entegre atık yönetimini uygulamak,

Atık yönetimi konusunda uluslararası örnek çalışmaları baz alarak bilgi birikimi sağlamak ve bu konuda bilincin oluşturulmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapmak,

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ