EGE ÜNİVERSİTESİ

Entegre Atık Yönetimi

Faaliyetler

TEHLİKELİ ATIK PROJESİ FAALİYETLERİ

Üniversitemiz bünyesinde eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için, ortaklaşa yürütülen işler kapsamında aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır.

1.         Öncelikle Üniversitemiz bünyesinde yer alan akademik birimler ziyaret edilerek durum tespitleri yapılmış ve mevzuat gereği olarak her bir birimin, Çevre Bilgi Sistemine kayıtlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

2.         Birimlerde bu kapsamda yürütülecek işlerle ilgili olarak, öncelikli olarak “Birim Atık Koordinatörleri” belirlenmiş ve kurum içi farkındalığının oluşturulabilmesi amacıyla, gruplar halinde, farklı tarihlerde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak çevre mevzuatı(2872 sayılı çevre kanunu) kapsamında atık üreticisi sorumlulukları anlatılmıştır.

3.         Ayrıca yapılmış olan bu bilgilendirme ve eğitimler kapsamında, Tehlikeli atıkların birimlerde kaynağında ayrılması, uygun biriktirme ekipmanlarının kullanılması ve birim içi ve birimler arası iletişim ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

4.         Üniversitemizde hizmette olan Atık Depo Konteynırlarına ilave olarak, yapılan envanter çalışmaları sonucunda, birimlerin tehlikeli atık miktarları göz önüne alınarak, “Taşınabilir Hazır Sistem Atık Depo Teknik Şartnamesine” uygun olarak, 2017 yılı içerisinde, 13 adet Atık Depo Konteynırına ilave olarak 3 adet konteynır daha satın alınarak belirlenen yerlere konulmak üzere birimlere teslim işlemleri tamamlanmış ve hizmete verilmişlerdir.

5. 2016 ve 2017 yılı içerisinde Üniversitemiz içerisinden yaklaşık 30.000 kg tehlikeli atık güvenli bir şekilde bertaraf edilmiş, Üniversitemizin “Endüstriyel Atık Planı” hazırlanarak Rektörlüğümüzün onayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmiştir.