Misyon-Vizyon

VİZYONUMUZ:

Ege Üniversitesi bünyesinde eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan ve özellikle tehlikeli atık kapsamında yer alan atıkların çevre ile dost bir şekilde sürdürülebilir bertarafının sağlanabilmesinde örnek bir çalışma yapmak ve bu bağlamda üniversiteler genelinde öncü olmak.

MİSYONUMUZ:

Türkiye’de ilk defa Ege Üniversitesinde kurumsal bazda hayata geçirilen ‘’Entegre Atık Yönetim Sistemi’’ ile;

  • Sürekli gelişim gösteren öğrenme ve araştırma süreci içerisindeki üniversitemiz genelinde akademik personelin ve öğrencilerin görüşlerini alarak ve birbirleriyle paylaşarak atık yönetimi ile ilgili çağdaş bir alt yapıyı oluşturmak,
  • Yasal çerçevede atığın üretildiği başlangıç noktasından itibaren atığın takibi yapılarak çevre ile dost bir şekilde uzaklaştırılmasına kadar olan süreçleri üniversitemiz geneline yaymak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla entegre atık yönetimini uygulamak,
  • Atık yönetimi konusunda uluslararası örnek çalışmaları baz alarak bilgi birikimi sağlamak ve bu konuda bilincin oluşturulmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapmak,