Hakkımızda
Ege Üniversitesi  Entegre Atık Yönetimi  Çalışmaları

Üniversitemiz bünyesinde eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan atıkların çevre ile dost bir şekilde bertarafını sağlanabilmesi amacı ile “Atıklar Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyonunun ilk icraatlarından birisi Rektörümüz başkanlığında atıklar içerisinde özellikle önem arz eden “Tehlikeli Atıkların” (korozif, harlayıcı, patlayıcı, kanserojen, mutajen, patojenik, toksik, radyoaktif v.b.) yönetimini düzenleyecek olan “Yönergenin” Senatoda onaylanması olmuştur. Bir sonraki adım da ise “Uygulama Esaslarının” oluşturularak Yönergenin işler hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Hali hazırda Üniversitemizde zaten devam ede gelen tehlikeli  atıkların bertarafı ile ilgili birimler bazında lokal çalışmalar olmakla beraber bu Yönerge ile tüm bu çalışmalara   bütünsel bir kimlik kazandırılması, lokal atık bertaraf girişimlerinin entegre atık  yönetim sisteminin altına alınması ve kurumsallaştırılması  hedeflenmektedir. Bu çalışmaları kapsamındaki en önemli adımlardan biri de konu hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratacak eğitim toplantılarının düzenlenmesi olacaktır. Bu bağlamda eğitim ve farkındalık toplantılarına bu dönem 17.05.2011 tarihi itibari ile başlatılmıştır.  Ayrıca web sayfası, görsel ve işitsel medya ortamlarında konu ile ilgili farkındalık yaratma çabaları devam edecektir. Üniversitemizde “Atık İdare” yaklaşımında ön görülen model “Yaprak-Dal-Gövde” olup, atığın üretildiği başlangıç noktasından itibaren atığın takibi yapılıp  çevre ile dost bir şekilde uzaklaştırılmasına kadar olan süreçleri kapsayacaktır. Atık idari politikasının omurgasını ise “Atık Üretmemek” oluşturacaktır. Özellikle tehlikeli atık oluşumunun önüne geçilebilmesi için atık oluşturma potansiyel olan faaliyetlerde (eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmetler) çevre ile dost kimyasal ve proses kullanımına azami önem gösterilmesi kaçınılmazdır. Atığın üretiminin kaçınılmaz olduğu hallerde atık miktarını en aza indirilmesi esas alınacaktır. Bu kapsamda atık üreticileri olarak her bir bireye önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine tam uyum bunlardan sadece birisidir.   Üniversitemizin topluma iyi bir örnek teşkil etmesi, bir çok konuda olduğu gibi atıkların idaresi konusunda üniversitemiz tüm paydaşlarının konuyu sahiplenmesi ile ancak  mümkün olabilir.