Atık Listesi ile İlgili Sorular

1-Tehlikeli atık kapsamına giren atıklar hangileridir?
Tehlikeli atık kapsamına giren atıklar için tıklayınız.

2-Yüksek akut toksisiteye sahip kimyasallar hangileridir?
Yüksek akut toksisiteye sahip kimyasallar için tıklayınız.

3-Özellikle dikkat edilmesi gereken tehlikeli kimyasal atıklar hangileridir?
Özellikle dikkat edilmesi gereken tehlikeli kimyasal atıklar için tıklayınız.

4-Tehlikeli atıklarımızı beyan ederken kullanılabilecek standart atık beyan formu mevcut mudur?
Tehlikeli atıklarımızı beyan ederken kullanılabilecek standart atık beyan formu için tıklayınız.

5-Tehlikeli atık denetleme kontrol listesi’nde hangi kriterler yer almalıdır?
Tehlikeli atık denetleme kontrol listesi’nde yer alan kriterler için tıklayınız.

6-Patlayıcı özelliğe sahip kimyasallar hangileridir?
Patlayıcı özelliğe sahip kimyasallar için tıklayınız.

7-Genel olarak hangi kimyasalların hangi kimyasallarla karıştırılmaması ile ilgili herhangi bir tablo var mı?
Genel olarak hangi kimyasalların hangi kimyasallarla karıştırılmaması ile ilgili tablo için tıklayınız.

8-Reproduktif toksin özelliği taşıyan kimyasallar hangileridir?
Reproduktif toksin özelliği taşıyan kimyasallar için tıklayınız.

9-Geçimsiz tehlikeli atıklar kapsamına giren atıklar hangileridir ve muhtemel olumsuz etkileri nelerdir?
Geçimsiz tehlikeli atıklar kapsamına giren atıklar hangileridir ve muhtemel olumsuz etkilerini görmek içim tıklayınız.

10-Hangi kimyasalları hangi şartlarda kanalizasyona dökebilirm?
Hangi şartlarda hangi kimyasalları kanalizasyona döküldüğünü görmek için tıklayınız.